امروز : چهارشنبه , ۰۵ آبان ۱۴۰۰

نشر مکث نظر

انتشارات مکث نظر از سال 88 فعالیت خود در جهت تولید و نشر اندیشه و علم بخصوص پیرامون علوم مربوط به مدیریت آغاز نمود و در این راستا کتبی نظیر بررسی مسائل عمومی  مدیریت دولتی ایران ، مدیریت توسعه منابع انسانی و ... با بازار چاپ و نشر عرضه داشته است.

MAX GROUP © 2008 - 2021 | Developed By AKO