امروز : چهارشنبه , ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتب


دپارتمان کتب جامع گروه مکث تا به امروز کتابهای ارزشمندی را به پیشگاه علم و اندیشه عرضه نموده است .
خلق بیش از ۵۰کتاب و مدیریت  چاپ و نشر بالغ بر ۶۰۰ کتاب حاکی از تبحر این مجموعه در عرصه نشر کتاب است .
 
MAX GROUP © 2008 - 2021 | Developed By AKO