امروز : چهارشنبه , ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتب تخصصی

 
  کتاب جامع صنعت آب و فاضلاب
دوره پنجم/ سال 1391

کتاب جامع صنعت آب و فاضلاب
دوره دوم/ سال 1387
  کتاب نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب

    کتاب فناوری های  نمک زدائی
     
کتاب دستیار مهندس آب و فاضلاب
کتاب نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور
کتاب دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور
                                                                                                                                                                                                                                    
MAX GROUP © 2008 - 2021 | Developed By AKO