امروز : چهارشنبه , ۰۵ آبان ۱۴۰۰

تیم تخصصی اجرائی

 
نام و نام خانوادگی شرح عکس
دکتر حمیدرضا کرکه ­آبادی  محقق در عرصه مدیریت رسانه­ای­  
دکتر نوشین پریانی  محقق در عرصه مطالعات فرهنگی و رسانه­  
دکتر رقیه جامع محقق در عرصه مدیریت رسانه­ای­  
دکتر یحیی چاقویی   محقق در عرصه کارآفرینی رسانه­ای  
MAX GROUP © 2008 - 2021 | Developed By AKO