امروز : چهارشنبه , ۰۵ آبان ۱۴۰۰

مشاوره و تبلیغات

              
 • مفاهیمی چون ((مشاوره تبلیغات)) ((مهندسی تبلیغات)) و امثالهم زمانی مطرح شدکه
  صاحبان کالا وخدمات دریافتندکه برای پویایی خودبه لاجرم به ابزارهای تبلیغاتی نیازمندند.
  ازاینرو گروه مکث طی یکدهه حضور در ایران توانسته است در تدوین تقویم تبلیغاتی،پکیج
  های اطلاع رسانی و سناریو های مختلف در جهت ارتباط صاحبان کالا و خدمات با جامع
  مخاطبانشان گام های مؤثری برداشته است.
                      
MAX GROUP © 2008 - 2021 | Developed By AKO