امروز : چهارشنبه , ۰۵ آبان ۱۴۰۰

صحافی مکثحوزه فعالیت های صحافی مکث:

          - ساخت و تولید انواع لوح تقدیر
          - ساخت انواع جلدفانتزی و فرانسوی،تیغی

                         خدمات پانچ و فنر :
                                                     1-تقویم دیواری
                                                     2-رومیزی
                                                     3-دفاترمدارس
           -صحافی مفتولی
MAX GROUP © 2008 - 2021 | Developed By AKO